Điều khoản nghệ sĩ

Em thêm nội dung chi tiết và bổ sung ảnh nhé, các đường link sẽ dẫn về 1 chuyên mục tin tức

Cảm ơn bạn đã xác nhận đơn booking từ nền tảng Booking tài năng trẻ - TITANA.

 

TITANA xin gửi bạn xác nhận bản thông tin công việc từ phía đơn vị booking cùng 1 số lưu ý, điều lệ cần thực hiện dưới đây:

 

BẢN THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

……

 

ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO NGHỆ SĨ:

1. Nghệ sĩ cam kết thời gian có mặt đúng với bản thông tin công việc. Nếu nghệ sĩ đến muộn từ 10 phút không được sự đồng ý, thông qua từ đơn vị booking và nền tảng sẽ chịu phí phạt 20% chi phí job/ show đã nhận. Chi phí này sẽ được dùng để bồi thường cho đơn vị booking.

2. Nghệ sĩ cam kết đúng nghệ sĩ, thành viên nhóm... đã đăng ký booking. Nếu có sự thay đổi cần được thông báo với nền tảng và nhận được sự đồng ý từ đơn vị booking. Nếu tự ý thay đổi người không được sự chấp thuận của đơn vị booking sẽ bị phạt bồi thường từ 10% - 100% giá trị booking tuỳ thuộc thỏa thuận giữa 2 bên.

3. Nghệ sĩ cam kết chuẩn bị tiết mục, trang phục, đạo cụ, makeup… như được yêu cầu trong bản thông tin công việc.

4. Nghệ sĩ cam kết và lưu ý thực hiện đầy đủ các đầu mục công việc, thời gian hoặc tiết mục đã được gửi trong bản thông tin công việc.

5. Nghệ sĩ cam kết tham gia đủ thời lượng công việc, không bỏ về trước khi hết chương trình, hoàn thành công việc hoặc hết giờ booking. Nếu làm sai sẽ bị phạt bồi thường theo thoả thuận cho đơn vị booking.

6. Nghệ sĩ cam kết không kết nối riêng lẻ hoặc thu thêm chi phí từ đơn vị booking. Việc nhận thêm chi phí chỉ xảy ra nếu đơn vị booking làm trái hợp đồng và muốn bồi thường, đàm phán với nghệ sĩ, được sự đồng tình từ 2 phía.

 

Chia sẻ
Chat