Điều khoản các đơn vị thuê/ booking

Chi tiết

Lời đầu tiên, TITANA xin chân thành cảm ơn quý đơn vị đã tin tưởng và lựa chọn booking nghệ sĩ trên nền tảng Booking tài năng trẻ - TITANA.

 

Dưới đây là 1 số điều lệ cần lưu ý dành cho các đơn vị booking nghệ sĩ:

1. Đơn vị booking cam kết về tính chất chương trình/ công việc hoàn toàn giống với bản thông tin công việc. Nếu tính chất chương trình không đúng, nghệ sĩ có quyền huỷ lượt booking mà vẫn nhận được 20% chi phí. Đơn vị booking hoàn toàn chịu trách nghiệm về chi phí này.

2. Đơn vị booking cam kết về thời gian công việc đúng với bản thông tin công việc. Nếu có sự xê dịch về thời gian phải có sự thống nhất, làm việc với nghệ sĩ hoặc nền tảng TITANA. Nếu không, nghệ sĩ hoàn toàn có thể chỉ làm việc đúng thời gian đã được thống nhất trong bản mô tả công việc đã được thống nhất trước đó.

3. Đơn vị booking cam kết về địa điểm làm việc đúng với bản thông tin công việc. Nếu có sự xê dịch về địa điểm, phải có sự thống nhất, đồng ý từ nghệ sĩ bằng cách làm việc trực tiếp với nghệ sĩ hoặc nền tảng TITANA.

4. Đơn vị booking lưu ý xác nhận hoàn thành công việc ngay sau khi chương trình, buổi làm việc kết thúc để nhận phiếu đánh giá và để nghệ sĩ nhận được số tiền thanh toán từ nền tảng TITANA.

5. Đơn vị booking không chi trả chi phí nào khác cho nghệ sĩ. Nếu có chi phí phát sinh do thống nhất của 2 bên nghệ sĩ và đơn vị booking, nền tảng TITANA không chịu trách nhiệm về khoản chi phí đó.

6. Đơn vị booking có quyền đánh giá về chất lượng, thái độ làm việc của nghệ sĩ sau khi nhấn hoàn thành công việc. Với những trường hợp có thái độ hoặc chất lượng kém, sai với cam kết sẽ được xem xét bồi thường phù hợp.

 

TITANA gửi lại quý đơn vị kiểm tra lại 1 lần nữa BẢN THÔNG TIN CÔNG VIỆC

 

Chia sẻ
Chat