Điều khoản nghệ sĩ

Em thêm nội dung chi tiết và bổ sung ảnh nhé, các đường link sẽ dẫn về 1 chuyên mục tin tức

Đến hẹn lại lên

Tối thứ 7 này, đêm nhạc Gen Z music lại lên nhạc Anh em lên đồ tới tham dự ngay thôi!

Rhythm Band ĐẾN GEN Z

Tối thứ 7 tuần này, Gen Z open mic đã trở lại với sự có mặt của Rhythm Band.

Chat